Need any help? Contact Us

Procedure aanmelding
We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek met de deelnemer en zijn/haar eventuele coach, verantwoordelijke en/of ouder. Daarna volgt een rondleiding en bespreken we de mogelijkheden. Is de deelnemer positief om bij ons te komen werken dan volgt de officiële aanmelding zodra de financiering zeker is. Bij financiering vanuit AWBZ is dat zodra de indicatie binnen is.

Vervolgens bespreken we de mogelijkheden binnen Dagbesteding Grou en stellen we samen een voorlopig werkplan op. Na een maand werken, evalueren we met de deelnemer en de coach verantwoordelijke en/of ouder.  Verloopt de samenwerking naar ieders tevredenheid, dan maken we definitieve afspraken.

Minimaal een keer per jaar evalueren we het werkplan in een gesprek met de deelnemer en eventueel coach, vertegenwoordiger/ouder (Dit kan vaker als het nodig is).Dagbesteding Grou

HomeActiviteitenContact
HomeOver onsActiviteitenAanmeldenContact

T: +31 647 37 49 40

E: dagbestedinggrou@gmail.com