Need any help? Contact Us

Dagbesteding Grou en Privacy

Dagbesteding Grou informeert je graag hoe zij omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Cliëntendossier

Het verloop van jouw begeleiding houden wij bij in jouw dossier. Jouw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch dossier.  Je kunt je dossier ten alle tijde inzien. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met jouw dossier en dit beveiligd te bewaren. Jouw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van Dagbesteding Grou die bij je begeleiding betrokken zijn. Uit je dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten Dagbesteding Grou zonder jouw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

De wettelijke bewaartermijn van jouw gegevens is 15 jaar na jouw laatste contact met Dagbesteding Grou.

Informatieverstrekking aan gemeenten

Sinds de komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in januari 2015 bepaalt de gemeente hoe maatschappelijke ondersteuning wordt ingevuld. Op de website Hoe verandert mijn zorg vind je alle informatie over hoe jouw gemeente omgaat met jouw (medisch) dossier en privacygevoelige informatie. Dagbesteding Grou houdt zich aan de op deze website gestelde regels met betrekking tot informatieverstrekking richting gemeenten. 

Cliëntenregistratie

Voor een goed verloop van je begeleiding bij Dagbesteding Grou hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met de gemeente of jouw verzekering. Het gaat dan om jouw persoonlijke gegevens. Ook deze instanties zijn gehouden aan de privacy regels, vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).


Dagbesteding Grou

HomeActiviteitenContact
HomeOver onsActiviteitenAanmeldenContact

T: +31 647 37 49 40

E: dagbestedinggrou@gmail.com