INTERESSE?

Wanneer je geïnteresseerd bent in dagbestedingsactiviteiten bij onze organisatie, ben je van harte welkom voor een oriënterend bezoek. We maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek met je eventuele coach, verantwoordelijke en/of ouder. Daarna volgt een rondleiding en bespreken we de mogelijkheden. Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken dan volgt de officiële aanmelding zodra de financiering zeker is. Lees verderop hoe je een beschikking voor een indicatie kunt aanvragen.

Vervolgens bespreken we de mogelijkheden binnen Dagbesteding Grou en stellen we samen een voorlopig werkplan op. Na een maand werken, hebben we opnieuw een gesprek met jou, je eventuele coach verantwoordelijke en/of ouder.  Verloopt de samenwerking naar ieders tevredenheid, dan maken we definitieve afspraken.

Minimaal een keer per jaar evalueren we het werkplan in een gesprek samen met coach, vertegenwoordiger/ouder (Dit kan vaker als het nodig is).

Beschikking (indicatie)

Om in aanmerking te kunnen komen voor dagbesteding, heb je een indicatiestelling nodig. Afhankelijk van je situatie zijn er de volgende aanvraagmogelijkheden voor een indicatie:

– Heb je 24 uurs zorg in een instelling dan gaat de aanvraag en de financiering via de Wet Langdurige zorg (WLZ)

– Woon je op jezelf (zonder of met begeleidng) dan gaat de aanvraag via het Wmo wijk- of dorpenteam van de gemeente.

De financiering kan op verschillende wijze: via een Persoon-Gebonden-Budget PGB of via de Wmo van jouw gemeente.

Tijdens het indicatiegesprek geef je aan dat je wilt deelnemen aan de dagbesteding van Dagbesteding Grou. Het aantal dagdelen per week waarop je kunt deelnemen aan de dagbesteding is afhankelijk van je beschikking (indicatie). Je kunt bij ons werken van maandag t/m vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur. Bij voldoende deelname kunnen we ook op ochtend dagbesteding aanbieden.

Eigen bijdrage
Wanneer je gebruik maakt van dagbesteding, dan betaal je per maand een kleine bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK).