PRIVACY

Dagbesteding Grou informeert je graag hoe zij omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. Lees hieronder voor meer informatie. 

Cliëntdossier

Het verloop van de begeleiding houden wij bij in een dossier. Cliëntgegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch dossier. Je kunt je dossier ten alle tijde inzien. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met de dossiers en deze beveiligd te bewaren. De cliëntdossiers zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Dagbesteding Grou die bij de begeleiding betrokken zijn. Wij verstrekken geen gegevens aan instanties buiten Dagbesteding Grou zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt.

De wettelijke bewaartermijn van cliëntgegevens is 15 jaar na het laatste contact met Dagbesteding Grou.

Informatie verstrekking aan gemeenten

Sinds de komst van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in januari 2015 bepaalt de gemeente hoe maatschappelijke ondersteuning wordt ingevuld. Dagbesteding Grou houdt zich aan de door jouw gemeente gestelde regels met betrekking tot informatieverstrekking richting deze gemeente. 

Cliënten registratie

Voor een goed verloop van je begeleiding bij Dagbesteding Grou hebben wij een aantal administratieve gegevens nodig. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de financiële afhandeling met de gemeente of jouw verzekering. Het gaat dan om je persoonlijke gegevens. Ook deze instanties zijn gehouden aan de privacy regels, vastgelegd in de wet AVG.